6/9/10

Niu

Més sol, més escalfor, menys feina per trencar l'ou i sortir a la vida

Una obertura al món


Si vius dintre d'una flor així és més agradable.

La Natura i nosaltres

Tot el que la Natura ha pogut incorporar de la humanitat és aquesta cremallera.